vairavimo_mokyklos_kontaktai.jpg

Jūsų žinutė gauta!

Ups! .. įvyko nenumatyta klaida!

Vairavimo mokyklos vadovo pareigas einantis asmuo Adolfas Blėda.
Už mokymus atsakingas Adolfas Blėda, Direktorius Adolfas Blėda. Dok.Nr.: 8 .